Inom en verksamhet och dess förbättringsarbete kan jag anta olika roller och ansvar:

  • En roll är som FörbättringsLedare och koordinator med uppgift att initiera, etablera och leda förbättringsarbetet inom en verksamhet.
  • En annan roll är som rådgivande och stödjande FörbättringsExpert. I detta fall är det andra som leder förbättringsarbetet och jag blir en av flera nyckelpersoner för arbetets framgång.
  • En tredje roll är som FörbättringsMentor och coach åt ledare och utvalda nyckelpersoner. Här är målsättningen främst att genom coachning, utbildning och praktiskt förbättringsarbete och handledning utveckla dessa individers förmåga att leda och genomföra effektfullt förbättringsarbete.

Beroende på de behov och den situation som ert förbättringsarbete befinner sig i kan mina tjänster anpassas för att säkerställa optimalt värde för er verksamhet.

Ta kontakt med mig om ni vill veta mer. Kontaktinformation hittar ni här bredvid.