Christian har 19 års internationell erfarenhet att leda kvalitets- och förbättringsarbete inom globala organisationer. Han är certifierad som Lean Six Sigma Black Belt med 12+ års praktisk erfarenhet och framgångsrik användning av dessa principer, metoder och verktyg. Han tror helhjärtat på kraften i att arbeta med Lean och Six Sigma för att leverera värde i mätbara resultat. Därför är dess principer, metoder och verktyg helt integrerade i hans sätt att vara och arbeta med sina kunder.

Under 2013 tilldelades han HP President’s Quality Award, den största utmärkelsen i kvalitetsledarskap och excellens inom Hewlett-Packard.

Hans erfarenhet täcker både tjänste- och produktföretag inom olika branscher och funktioner. Han har varit verksam i flera länder och kontinenter.

Ni kan engagera honom för att hjälpa er att:
• Leverera en bättre kundupplevelse och tillfredsställelse
• Förbättra er snabbhet, effektivitet & produktivitet
• Förbättra kvaliten på produkter och/eller tjänster
• Öka omsättning och/eller lönsamhet
• Ge era anställda en mer produktiv och givande arbetslivserfarenhet
• Utveckla ledare, processer, struktur och kultur för effektiv ständig förbättring

Hör av er om ni har behov av någon som hjälper er att utveckla er förmåga att på ett mätbart, effektfullt och synligt sätt förbättra er verksamhet. Låt oss samarbeta och ta tillvara på den potential som finns hos er och omvandla den till någonting värdefullt för er.