Ett program för ledarskapsutveckling med fokus på ledning av effektfullt förbättringsarbete. En erfaren mentor handleder, vägleder, coachar och utbildar era ledare och nyckelpersoner i deras praktiska arbete med att utveckla och förbättra verksamheten.

Om ni vill att era ledare och nyckelpersoner ska bli bättre på att åstadkomma värdefulla och mätbara förbättringar kopplade till er verksamhets mål, strategier och prioriterade behov. Ge dem då tillgång till en mentor och personlig coach med bred erfarenhet i att leda framgångsrikt förbättringsarbete och coacha till personlig utveckling och självförbättring. Tillsammans blir de ett framgångspar som levererar värdefulla resultat och förbättrar verksamheten, samtidigt som de utvecklar adeptens förmåga att leda till förbättring.

Vanliga situationer när en förbättringsmentor kan vara värdefullt att ha tillhanda
  • Ett förbättringsprogram ska inledas och dess ledare behöver ta till vara på god praxis o undvika fällor
  • En ledare har svårigheter att bygga förtroende och leverera resultat genom sitt förbättringsarbete
  • Det finns en vilja och behov att vidareutveckla och stärka vissa ledare och nyckelpersoner
  • Flertalet förbättringsaktiviteter pågår, men det saknas erfarenhet i systematiskt förbättringsarbete
  • Vissa ledare eller nyckelpersoner visar ett stort intresse och driv att förbättra verksamheten
  • Utvecklingsprogram för ledare behövs kompletteras med mentoring för förbättring
Värdet med att anlita en förbättringsmentor

Först och främst ämnar adeptens förbättringsarbete, som stöds och handleds av mentorn, leda till en förbättrad verksamhet inom överenskommna mål. Vanligt är att adeptens samtal med förbättringsmentorn oxå ger ökad snabbhet till synliga resultat. Under förbättringsarbetets gång, då slutsatser och handlingsplaner från mentorsamtalen appliceras och testas, samt under den fortlöpande dialogen med mentorn, utvecklas adeptens förmåga att leda till framgångsrik, mätbar och synlig förbättring. När handlingsplaner sätts till verket utvecklas även verksamhetens arbetssätt och struktur för ständig förbättring. Allt detta leder ofta till ökad ledar- och medarbetarnöjdhet.

Hur går det till när man har en mentor?

Utgångspunkten och grundförutsättningen för att ta in en mentor är att:

  1. Ledningen har uttalat behov och intresse att dels förbättra något av vikt för verksamheten
    (se bild nedan), dels investera i ledarskapsutveckling av nyckelperson/er
  2. Det finns en ledare som har som ansvar att ta sig an #1 och dessutom har ett starkt intresse att vidareutveckla sig i hur man leder och åstadkommer effektfull förbättring

Mentorprogrammet inleds med en uppstartsworkshop där målsättning, roller och tillvägagångssätt klargörs. Mentorn och adepten kommer överens om hur de ska arbeta tillsammans under resans gång. Adepten och mentorn träffas sedan regelbundet enligt överenskommelse. Vid behov kan fokuserad utbildning och praktisk observation förekomma. När mentorskapet närmar sig sitt slut anordnas ett möte för att utvärdera, avrunda och avsluta samarbetet.

Ett mentorskap bör fortlöpa 4-8 månader för att möjliggöra planering, lärande, genomförande och resultat. Kan i vissa fall stäcka sig längre vid behov. Tidslängden beror på målsättningens omfattning och komplexitet.

Om en verksamhet har flera ledare eller nyckelpersoner som vill ha mentoring för utveckling i förbättringsledarskap kan ett Mentor Program etableras. Ett sådant program skulle då även kunna innehålla sessioner för grupplärande och peer-to-peer coaching.

Success Case

Läs om en framgångssaga där Christian hade rollen som både FörbättringsMentor och FörbättringsLedare.

Nästa steg

Om ni känner igen er i de situationer som nämns, ser värdet och känner att ni är i behov av en FörbättringsMentor, hör av er till mig. Kontaktinformation hittar ni här bredvid.