Förtroende för individers förmåga att förbättra är en av de viktigaste tillgångarna som krävs för att lyckas med förbättringsarbete, och det byggs upp under en tid av framgång, genererat värde och visad respekt, ärlighet, tillit och lojalitet. När man under förbättringsresans gång genererar mervärde och ser resultaten av det hårda arbetet förstärks förtroendet.

Här kan ni läsa om några av de många framgångsrika förbättringsinitiativ där Christian innehaft en nyckelroll  (Case 1 – FörbättringsExpert, Case 2 – FörbättringsLedare, Case 3 – FörbättringsMentor & Ledare). Det är genom dessa framgångssagor, tillsammans med hans sätt att vara, som han under årens lopp har byggt upp förtroende för hans förmåga att förbättra och generera värde. Ni kan även läsa kommentarer och rekomendationer från individer som han samarbetat med, coachat, lett, utvecklat och inspirerat.